Regelementen Optocht

1. Iedere straat, vereniging of groep die deelneemt aan onze kermisoptocht ontvangt na afloop via de bank start- en prijzengeld bij "goed gedrag". Wanneer er voldaan wordt aan alle punten van dit reglement dan is er sprake van "goed gedrag". Kinderen die deelnemen hebben altijd prijs.

2. Wagens die in de voormalige gemeente Hengelo (Gld) zijn gebouwd dingen mee in het prijzengeld en delen mee in de opbrengst van de collecte. Start- en prijzengeld wordt verdeeld in 2 categoriën te weten grote wagens en kleine wagens. De optochtcommissie bepaalt vooraf in welke categorie een wagen ingedeeld wordt.

Grote wagens ontvangen na afloop via de bank een startgeld van €100,00 bij "goed gedrag" Prijzengeld grote wagens:1e prijs €300,00, 2e prijs €280,00, 3e prijs €260,00 enz. enz.

Kleine wagens ontvangen na afloop via de bank een startgeld van €50,00 bij "goed gedrag". Prijzengeld kleine wagens: 1e prijs €150,00, 2e prijs €140,00, 3e prijs €130,00 enz. enz.

Opbrengst collecte wordt tijdens de evaluatieavond na afloop van de kermis uitgekeerd.

3. Wagens die elders zijn gebouwd, of in een andere optocht hebben meegelopen, ontvangen na afloop via de bank een startgeld van €100,00 bij "goed gedrag" en delen mee in de opbrengst van de collecte. Voor deze categorie wagens (punt 3) is een aparte jurering en prijsverdeling van toepassing, te weten: 1e prijs €100,00, 2e prijs €90,00, 3e prijs €80,00 enz enz. Opbrengst collecte wordt tijdens de evaluatieavond na afloop van de kermis uitgekeerd.

4. Wagens die meedoen aan de optocht dienen een uur voor aanvang aanwezig te zijn voor de keuring. Plaats en tijdstip wordt bekend gemaakt in het programma in de Kermiskrant.

5. Wagens worden voorzien van een startnummer.

6. Deelnemers aan de optocht doen mee op eigen risico.

7. De eigenaren van de trekkende voertuigen dienen bij hun eigen verzekering te melden dat ze aan de optocht meedoen.

8. Deelnemers kunnen twee weken voor aanvang van de optocht een tekst inleveren met nadere informatie over het onderwerp dat ze gaan uitbeelden. Deze tekst zal worden voorgelezen bij aanvang van de optocht door de omroeper en wordt meegenomen in de beoordeling door de jury. Het is verplicht om een titel aan de wagen mee te geven.

9. De jury beoordeelt de wagens voorafgaand aan de optocht vanaf een vaste plaats. Voorts zal gedurende de optocht nog enkele malen worden beoordeeld hoe de wagens in de optocht functioneren volgens hiervoor vastgestelde richtlijnen. Het is verboden om een discussie met de jury aan te gaan naar aanleiding van het juryrapport.

10. Er mogen geen paarden of andere dieren worden gebruikt voor het trekken van de optochtwagens
of überhaupt deelnemen aan de optocht, m.u.v. het koningspaar van de EMM.

11. De bestuurders van de optochtwagens in de optocht dienen zich te houden aan de wettelijke richtlijnen. Het gebruik of in het bezit hebben van alcoholische dranken en/of verdovende middelen is tijdens de duur van de optocht ten strengste verboden. Als sanctie zal uitsluiting van deelname aan de optocht volgen en zal het start- en prijzengeld niet worden uitgekeerd en deelt men niet mee in de opbrengst van de collecte.

12. Het is ten strengste verboden om voorafgaande, tijdens en na de optocht vanaf de wagens te strooien en/of te gooien met ieder materiaal cq. vloeistof. Bij overtreding zal het start- en prijzengeld niet worden uitgekeerd en deelt men niet mee in de opbrengst van de collecte. De desbetreffende groep die deze regel overtreedt zal aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hierdoor is ontstaan.

13. De organisatie kan te allen tijde een optochtwagen cq. groep die niet voldoet aan redelijke schoonheids- en/of fatsoensnormen uitsluiten van deelname aan de optocht cq. terugtrekken uit de optocht.

14. Op de optochtwagens mag geen opzichtige reclame worden gevoerd. Op de trekkende voertuigen
mogen wel lokale sponsoren vermeld worden. De constructie en de afmeting van de optochtwagen
moet van dien aard zijn dat de wagen de gehele optochtroute kan volbrengen.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de optochtcommissie i.s.m. het bestuur van EMM.