Regelementen Ringsteken

1. Inschrijving voor aanvang van het ringrijden. Tijden worden bekend gemaakt in de kermiskrant.

2. Deelnemers kunnen eenmaal inschrijven bij de commissie ringrijden. Een ronde bestaat uit achtereenvolgens één maal heen en één maal terug fietsen.

3. Deelnemers moeten op hun zadel blijven zitten en hun voeten op de pendalen houden van de fiets. Het is niet toegestaan om te freewheelen tijdens hun rit onder de ring.

4. De deelnemers mogen gaan fietsen naar de ring zodra zijn/haar naam omgeroepen wordt door de omroeper van de commissie ringrijden.

5. PUNTENTELLING: iedere deelnemer heeft een punt als de scherpe kant van de stok door de Ring gaat. De ringmeester beslist of de deelnemer een punt heeft. Zonodig raadpleegt hij de schrijver.

6. Er wordt vooraf het ringrijden bekend gemaakt hoeveel ronden er gereden worden. Minimaal 3 ronden, maximaal 5 ronden. Afhankelijk van het aantal deelnemers. Na het aantal bekend gemaakte ronden worden de punten geteld.

7. Deelnemers met een gelijk aantal punten kampen om de prijzen

8. De deelnemers moeten zich houden aan de instructies van de commissie.

9. Deelname is op eigen risico.

10. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, in overleg met de commissie