Regelementen Vogelknuppelen

1. Aan het vogelknuppelen kan worden deelgenomen door alle dames, vanaf 13 jaar.

2. Iedere deelneemster is verplicht voor zich zelf te gooien, per beurt met drie stokken.

3. Is een deelneemster bij het afroepen van haar naam niet aanwezig, dan wordt door een opvolgende verder gegooid en is zij, nadat er 3 deelneemsters gegooid hebben nog niet aanwezig, dan vervalt voor haar deze beurt van gooien.

4. Na de eerste ronde gooien kunnen zich geen nieuwe deelneemsters meer opgeven.

5. Wordt de vogel in zijn geheel afgegooid in de eerste twee ronden zonder dat alle onderdelen zijn afgevallen dan wordt de vogel opnieuw geplaatst met de nog niet reeds gevallen onderdelen. Er is op dat moment geen prijs gewonnen met deze worp.

6. Wanneer de vogel er wordt afgegooid in de derde en opvolgende ronden en er zitten nog onderdelen aan, dan heeft men alleen recht op de hoofdprijs, de andere delen worden verloot
onder de deelneemsters die aanwezig zijn bij de prijsuitreikingen welke plaats en tijdstip vermeld word in de kermiskrant.

7. Die de hoofdprijs heeft (de romp) en indien zij reeds een andere prijs van de vogel heeft moet deze weer afstaan en zal deze prijs worden verloot onder de aanwezige deelneemsters bij de prijsuitreikingen (zie punt 5).

8. Gooit men meerdere onderdelen van de vogel eraf, dan mag men een onderdeel kiezen. andere onderdelen worden dan verloot onder de aanwezige deelneemsters bij de prijsuitreikingen (zie punt 5).

9. Het vogelknuppelen vind in een tijdsbestek van drie achtereenvolgende uren plaats, met dien verstande dat de ronde, na overschrijding van de tijd wordt afgemaakt.

10. Aanvangstijd en locatie wordt bekend gemaakt in de kermiskrant.

11. Deelname is op eigen risico.

12. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, in overleg met de commissie