Regelementen Vogelschieten

1. De trekking van de volgorde geschiedt op de dinsdagavond voor aanvang van de kermis. Plaats en tijdstip worden bekend gemaakt in de kermiskrant.

2. Het vogelschieten is uitsluitend voor leden van de Schutterij Eendracht Maakt Macht te Hengelo (Gld) en moeten ingezetenen zijn en wonende binnen de oude gemeentegrenzen van de Gemeente Hengelo (Gld) die golden voor 01-01-05.

2a.  Oud-leden van de schutterij EMM die verhuisd zijn naar buiten de grenzen die aangegeven zijn in Artikel 2 zijn tevens gerechtigd deel te nemen

3. VOLGORDE VOGELSCHIETEN: voor aanvang van de eerste ronde worden de Ereschoten gelost door de genodigden. In de eerste ronde wordt uitsluitend geschoten op de aanhangende delen, t.w. kop, staart, linker- en rechtervleugel. Dit geschiedt ook in voorheen vermelde volgorde.

3a  In de tweede ronde wordt alleen geschoten op de romp. De niet afgeschoten delen uit de eerste ronde worden verloot onder de aanwezige leden van bovenvermelde schutterijbbdie deel hebben genomen aan het vogelschieten en die aanwezig zijn bij de prijsuitreikingen, welke plaats en tijdstip vermeld worden in de kermiskrant.

4. Indien de romp er niet afgeschoten wordt, dan zal het Koningschap op het vogelschietterrein verloot worden onder de aanwezige leden (zie punt 3a).

5. De inhuldiging vindt daarna plaats bij de prijsuitreikingen (zie punt 3a).

6. Wie het Koningschap aanvaardt verkiest zijn/haar partner als Koning/Koningin.(Zo anders zie punt 11)

7. Het vogelschieten vind in een tijdsbestek van drie achtereenvolgende uren plaats, met dien verstande dat de ronde, na overschrijding van de tijd, wordt afgemaakt. Aanvangstijd en locatie wordt bekend gemaakt in de kermiskrant.

8. Diegene wie in de eerste ronde niet mee geschoten heeft, kan zich niet meer melden vooraanvang van de tweede ronde.

9. Bestuur en leden van voornoemde Schutterij houden zich aan de voorschriften die zijn uitgegeven door de gemeente.

10. Deelname is op eigen risico.

11. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, in overleg met de commissie