Regelementen Vogelschieten Jeugd

1. De trekking van de volgorde geschiedt op de dinsdagavond voor aanvang van de kermis. Plaats en tijdstip worden bekend gemaakt in de kermiskrant.

2. Het vogelschieten is uitsluitend voor jeugd in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar Zij moeten ingezetenen zijn en wonende binnen de oude gemeentegrenzen van de Gemeente Hengelo (Gld) die golden voor 01-01-05.

3. VOLGORDE VOGELSCHIETEN: voor aanvang van de eerste ronde worden de Ereschoten gelost door de genodigden. In de eerste ronde wordt uitsluitend geschoten op de aanhangende delen, t.w. linker- en rechtervleugel, kop en de staart. Dit geschiedt ook in voorheen vermelde volgorde.

4. In de tweede ronde wordt alleen geschoten op de romp. De niet afgeschoten delen uit de eerste ronde worden verloot onder de schutters die deel hebben genomen aan het vogelschieten en die aanwezig zijn bij de prijsuitreikingen, welke plaats en tijdstip vermeld worden in de kermiskrant.

5. Indien de romp er niet afgeschoten wordt, dan zal het Koningschap op het vogelschietterrein verloot worden onder de aanwezige leden (zie punt 4). De inhuldiging vindt daarna plaats bij de prijsuitreikingen (zie punt 4).

6. Wie het Koningschap aanvaardt mag een partner kiezen als Koning/Koningin.(Zo anders zie punt 11)

7. Het vogelschieten vind in een tijdsbestek van drie achtereenvolgende uren plaats, met dien verstande dat de ronde, na overschrijding van de tijd, wordt afgemaakt. Aanvangstijd en locatie wordt bekend gemaakt in de kermiskrant.

8. Diegene wie in de eerste ronde niet mee geschoten heeft, kan zich niet meer melden voor aanvang van de tweede ronde.

9. Bestuur en leden van voornoemde Schutterij houden zich aan de voorschriften die zijn uitgegeven door de Gemeente en zorgen voor deskundige begeleiding tijdens het schieten.

10. Deelname is op eigen risico.

11. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, in overleg met de commissie