Wie zijn Wij

Een stukje over ons en over onze geschiedenis.

De nachtwachten van Hengelo Gld hebben eertijds hun ronde gedaan bewapend met speren ter bescherming van de bevolking. Misschien zijn het de speren wel die gevonden zijn door toenmalig commies ter secretarie H.J. Morsink, bij een verbouwing van het gemeentehuis. Het beschermen van de inwoners was eigenlijk een taak van een groep mensen vanuit de kerkgemeenschap welke zich dan schutterij noemde. 

Schutten betekent beschermen. De schutterij van Hengelo Gld wilde haar verbondenheid uitdrukken met de naam Eendracht Maakt Macht. Naast de beschermende taak had de schutterij ook de vererende plicht de organisatie van het jaarfeest op zich te nemen. Volgens de geschriften werd in 1847 bepaald dat de jaarmarkt moest plaatsvinden op de 2e woensdag van de maand juli. Daarvoor was er geen vaste datum. 

Na kerkmis werd dan ook feestgevierd rond de kerk en hierdoor ontstond de naam kermis. De tweede woensdag werd dan ook de uitgaansdag. De knechten en de meiden kregen vrijaf en hadden dan hun goandag Deze 2e woensdag in juli is heden ten dage nog de kermisdag van Hengelo-ers en oud Hengelose mensen. Of er altijd een hecht schutterijbestuur is geweest in de oude tijden is niet op te maken in de geschriften. Wel is bekend dat er kermiscommissie is geweest al ver voor de 2e wereldoorlog die toen de zaken aanstuurde zoals onder ander het vogelschieten.

Na de oorlog werden allerlei organisaties weer opgepakt, zo ook de kermis in Hengelo. In 1950 en wel op 9 september werd een voorbereidende vergadering belegd om een schutterij op te gaan richten of beter gezegd te gaan heroprichten. De bereidheid was groot om tot een hechte schutterij te komen. Uit deze vergadering vloeide voort dat op 1 maart 1951 de vereniging werd heropgericht en staande de vergadering 56 leden zich aanmeldden.

Eerst werd begonnen met alleen de woensdag en de donderdag. Later werd de vrijdag toegevoegd en in de 60er jaren werd de donderdag op verzoek van de kerken geschrapt en de zaterdag toegevoegd. In de jaren 70 werd de kermis uitgebreid tot 4 dagen daar de zondag erbij kwam. In de laatste jaren werd steeds meer op tradities in de schutterswereld ingespeeld. Enkele voorbeelden zijn de oprichting van de Majorette en Drumband, Bielemannen, Commandant en Marketentsters.


Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de majorettes, echter een groep vendeliers zijn nu aan de vereniging toegevoegd welke met wisselend succes deelneemt aan diverse wedstrijden binnen de federatie St. Hubertus waar de schutterij bij is aangesloten.

De schutterij heeft als hoofddoel het verzorgen van de Hengelose Kermis en de organisatie hierom heen. Enkele vaste organisaties zijn het vogelschieten voor zowel jeugd als volwassenen, volksspelen voor jeugd (vrijdag van de kermis) en volwassenen. Optocht op de zondag en activiteiten rondom en na de woensdagmarkt.