Wijziging reglement vogelschieten

Belangrijke mededeling voor de leden van de Schutterij E.M.M. die op zaterdag 12 juli 2019 weer deelnemen aan het Vogelschieten op het terrein van de IJsvereniging Steintjesweide. Het bestuur van de Schutterij E.M.M. heeft onlangs, op de laatste bestuursvergadering, besloten om een reglementswijziging door te voeren bij het vogelschieten op kermiszaterdag.

Reglementswijziging 
De wijziging houdt in dat leden die in de eerste ronde niet komen opdagen of mee-geschoten hebben op de onderdelen van de vogel automatisch van de lijst worden gehaald en dus niet meer worden opgeroepen voor het vervolg van het vogelschieten. Het bestuur is tot deze maatregel gekomen omdat de laatste jaren steeds vaker mensen niet of te laat kwamen opdagen voor het schieten. Dit is zeer frustrerend voor de overige leden en de schietcommissie. Het bestuur kreeg daarover de afgelopen jaren steeds meer klachten, waardoor zij tot deze maatregel is gekomen.

Nummers voor volgorde
Het is dus voor de leden van het grootste belang dat men op de dinsdag voorafgaand aan de kermis naar Café De Egelantier komt. Van 20.00 tot 22.00 uur is het nummertrekken voor de volgorde van het vogelschieten zodat iedereen weet wanneer hij/zij ongeveer aan de beurt is om te schieten!Voor wie dit niet doet, zaterdag afgeroepen wordt en na drie keer afroepen zich nog niet bij de schietcommissie gemeld heeft om te schieten, is het niet meer mogelijk om later alsnog aan te melden om mee te doen in de tweede of een eventuele derde ronde.